3 Mayıs 2020

pixsmart hoşg

Pixsmart Pre (3-99 yaş) ve Pixsmart XL (6-99 yaş) İndis Temelli Bilgisayarsız Kodlama olmak üzere 2 varyanta sahiptir. Pixsmartlar % 95 yenilenebilir ve geri dönüştürülebilir ürünlerdir. […]
30 Nisan 2020

Pixsmarta Hoşgeldiniz… Pixsmart Pre (3-99 yaş) ve  Pixsmart XL (6-99 yaş) İndis Temelli Bilgisayarsız Kodlama olmak üzere 2 varyanta sahiptir.  Pixsmartlar keçe ve kumaştan sürdürülebilir ve geliştirilebilir şekilde üretilmektedir.  Pixsmartlar % […]

Pixsmart Pre (3-99 yaş) ve Pixsmart XL (6-99 yaş) İndis Temelli Bilgisayarsız Kodlama olmak üzere 2 varyanta sahiptir.

Pixsmartlar % 95 yenilenebilir ve geri dönüştürülebilir ürünlerdir. Pixsmart materyalleriyle neler oluşturabileceğinizi merak ediyor musunuz?

KREATİF DÜŞÜNME: Farklı düşünme ve yeni ürün oluşturma becerisini geliştirin.

PARÇA BÜTÜN İLİŞKİSİ KAVRAMA: Parça ve bütün arasındaki ilişkiyi kavrayarak geometriyi sanata dönüştürün.

STRATEJİK DÜŞÜNME: Problemini çözmeyin problemlerini çözmek için yeni yollar teşvik edin.

KONSANTRASYON: Eşleştirme oynamak, mantıksal, bilişsel ve diğer zihinsel becerilerin geliştirmesine katkı sağlayacaktır.

EL GÖZ KOORDİNASYONU: Dokunmayı ve bakmayı birarada kullanarak görsel uzamsal algıya göre ellerin yönlendirilmesini geliştirin.